Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2011-2012

   
  • Distribución servicos centrais e territoriais

    Nota: Non figuran os efectivos (947) de persoal laboral fixo descontinuo para Campaña de Renda.
    Nota: Se inclúen nos Servizos Territoriais os efectivos da Delegación Central de Grandes Contribuíntes.