4.1. Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas