2.3. Recadación obtida das actuacións de prevención e control da fraude tributaria e aduaneira