Estatística sobre a minusvalidez nas declaracións do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas