Calendario de difusión das operacións estatísticas