Reutilización da información (Iniciativa Datos abertos)

 • Datos abertos pon á súa disposición recursos de información pública xerados por unidades da Axencia Tributaria para a súa reutilización.

  ¿Qué es la reutilización?

  A reutilización (tamén coñecida como iniciativa “datos abertos”) consiste no uso de documentos elaborados ou custodiados polas Administracións e organismos do sector público, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais ou non comerciais.

  A reutilización beneficiará tanto os propios reutilizadores coma a sociedade en xeral, ao contribuír ao crecemento económico e a creación de emprego.

  Formatos dispoñibles para a reutilización

  A reutilización está intimamente ligada á Administración electrónica e á sociedade da información, polo que o formato idóneo para a disposición dos documentos a reutilizar será o electrónico.

  Se a información que solicita vai requirir algún tipo de tratamento ou reelaboración por parte da Axencia Tributaria, debe utilizar a vía do dereito de acceso e non a da reutilización da información (iniciativa Datos abertos). 

  Encontrará toda a información sobre o dereito de acceso no seguinte enlace: 

  Dereito de acceso á información públicaNova ventá

  A reutilización da información na Axencia Tributaria
 • Condicións de reutilización
 • Normativa en materia de reutilización
 • Datos disponibles:catálogo de datos abertos da Axencia Tributaria
 • Consultas sobre reutilización (Iniciativa datos.gob)
 • Enlaces a outras páxinas de reutilización