Número de referencia

 • O número de referencia é un sistema de autenticación e identificación que lle permitirá realizar os trámites e xestións durante a campaña de Renda.

  O número de referencia pódese obter no portal de Renda 2018 pola opción “Obteña o seu número de referencia RENØ” a través destas vías:

  • Importe da casa 475 da declaración de Renda de 2017, DNI/NIE e a súa data de validez, expedición ou número de soporte.Se o contribuínte non tivese presentado declaración de Renda en 2017 ou o resultado da casa 475 tería sido igual a cero, deberá dispoñer do número ÍAN dunha conta bancaria na que figure como titular.

  • Certificado ou DNI electrónico.

  • Cl@ve PIN.

  • A través da app da Axencia Tributaria se dispón da referencia da campaña anterior, DNI/NIE e a súa data de validez, expedición ou número de soporte.A referencia da campaña anterior é válida sempre que sexa a última obtida polo contribuínte, non fose inhabilitado para a obtención do número de referencia e non obtivese unha nova referencia para a campaña de Renda 2018.

 • RENØ