Cl@ve PIN

 • As persoas físicas poden realizar un gran número de trámites electrónicos mediante o sistema Cl@ve.

  Para iso é necesario, en primeiro lugar, rexistrase no sistema por algunha das seguintes vías:

  • Por Internet se dispón de certificado ou DNI electrónico.
  • Por Internet se dispón dunha carta convite para rexistrarse neste sistema.Se non dispón desta carta, pode solicitala achegando o seu DNI ou NIE e a súa data de validez, expedición ou número de soporte, indicando o seu domicilio fiscal.Unha vez recibida a carta poderá rexistrarse en Cl@ve mediante o Código Seguro de Verificación que consta na carta e achegando o seu número de teléfono móbil e o seu enderezo de correo electrónico.
 • Rexístrese en Cl@ve
  • Nas oficinas da Axencia Tributaria.Para acudir a estas oficinas deberá solicitar cita previa no portal da Axencia Tributaria ou nos teléfonos 901200351 ou 912901340, de luns a venres, de 9 a 19 horas.

  Unha vez que se rexistre xa pode solicitar o seu Cl@ve PIN cada vez que vaia realizar un trámite no Portal da Axencia Tributaria.

  Así mesmo, pode obter o seu Cl@ve PIN dende o seu móbil descargándose a app “Cl@ve PIN”

  Pode consultar toda a información relacionada con Cl@ve PIN en:

 • Axuda técnica - Cl@ve PIN
 • Cl@ve PIN.Renda 2018 Documento PDF  (3757 KB)