Certificado ou DNI electrónico

  • A firma dixital que inclúe o DNIe permitiralle realizar todo tipo de trámites, sempre que o certificado non caducase.Para máis información sobre o certificado electrónico e o DNIe pode consultar os seguintes enlaces de axuda:

  • Certificados electrónicos
  • DNI electrónico