26-06-2019 Data límite de domiciliación bancaria de declaracións a ingresar

  • Último día para presentar declaracións de Renda 2018 e Patrimonio 2018 con domiciliación bancaria.