02-04-2019 Inicio da presentación de declaracións de Renda e Patrimonio 2018

  • Modificación e presentación da declaración de Renda 2018 por teléfono: do 2 de abril ao 1 de xullo. Ata o 26 de xuño no caso de domiciliación bancaria.

    • Para iso é necesario solicitar cita previa por internet ou nos teléfonos 901 22 33 44 - 91 553 00 71 ou 901 12 12 24 - 91 535 73 26 (servizo automático), dende o 1 de abril ata o 28 de xuño de 2019 (de 9 a 19 horas de luns a venres)
  • Modificación e presentación da declaración de Renda 2018 por Internet:  do 2 de abril ao 1 de xullo (24 h). Ata o 26 de xuño no caso de domiciliación bancaria.

    • No servizo de tramitación borrador / declaración (Renda WEB)
  • Presentación de declaracións de Patrimonio 2018: do 2 de abril ao 1 de xullo (24 h) (obrigatorio por Internet).