Tipos de IVE aplicables aos servizos dixitais nos distintos países da Unión Europea

A través do enlace que figura máis abaixo poderá acceder a unha Base de datos da Comisión Europea na que se recolle a información dos tipos impositivos aplicables aos servizos dixitais facilitada polos distintos Estados membros.

Tras seleccionar o país e o produto (telecomunicacións, servizos electrónicos, radiodifusión e televisión), obterá os tipos vixentes na data en que se realice a consulta así como os cambios que se puidesen producir nestes (facendo clic no símbolo Símbolo).

NOTA: A Comisión advirte non ser responsable da exactitude da información dado que a súa actualización debe proporcionarse polos Estados membros.