Mini Portelo Único (Mini One-Stop Shop - MOSS)

  • Este cambio no lugar de tributación vén acompañado dun novo réxime ao que poderán acollerse voluntariamente as empresas prestadoras destes servizos.

    Este novo réxime opcional, denominado como a “mini Xanela Única” ou “Mini One-Stop Shop (MOSS), ten como finalidade minorar a “cargas fiscais indirectas” que puidesen levar consigo para os operadores  as novas regras de localización destes servizos con entrada en vigor en 2015 (a partir desta data considerarase que o servizo se localiza no Estado de establecemento ou residencia do consumidor final -Estado membro de consumo- e non no do prestador).

    O novo réxime permitirá que os empresarios ou profesionais non teñan que identificarse e darse de alta en cada Estado de consumo, senón que poderán presentar as súas declaracións de IVE dende un único punto no Portal Web do seu Estado de Identificación. Para iso, deberán expresamente rexistrarse neste réxime.

  • Preguntas frecuentes
  • Guía MOSS da Comisión Europea Documento PDF  (169 kB) 
  • Guía MOSS da Comisión Europea: auditoría Documento PDF  (189 kB)