Quen pode acceder ao contido da notificación?

O acceso ás notificacións electrónicas pode realizalo directamente o obrigado tributario ou mediante un apoderado con poder expreso para recibir notificacións electrónicas da Axencia Tributaria.

Para garantir a seguridade do sistema, en ambos os dous casos é necesaria a acreditación da personalidade de quen accede ao contido dos documentos que se notifican, o cal se logra mediante a utilización dos certificados electrónicos admitidos ou Cl@ve PIN.

A relación de entidades emisoras de certificados electrónicos admitidos pola entidade prestadora do servizo pode consultarse picando aquí