Canto tempo estarán á miña disposición as notificacións electrónicas?

Todas as comunicacións e notificacións estarán dispoñibles 90 días naturais na DEH.Durante ese período, poderase visualizar por completo o seu contido cantas veces se precise (o contido só se pode visualizar durante os 90 días se se accedeu a el no prazo de 10 días;se expirou non se pode ver o contido).Con posterioridade a este prazo, só se poderán consultar na Sede electrónica da Axencia Tributaria.