Obtención do certificado electrónico da FNMT nas Oficinas Consulares de España no estranxeiro.

Os cidadáns non residentes en territorio español poderán xestionar a obtención do certificado electrónico da FNMT a través de todas Oficinas Consulares de España no estranxeiro, sen necesidade de realizar un desprazamento a España.

Así mesmo, as persoas xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica non residentes en territorio español poderán xestionar a obtención do certificado electrónico da FNMT a través das Oficinas Consulares de España no estranxeiro habilitadas para iso, sen realizar un desprazamento a España.

Acceda ao seguinte enlace para consultar as Oficinas Consulares de España no estranxeiro: