Acceso ás notificacións electrónicas

O acceso ás notificacións electrónicas da Axencia Tributaria poderase facer a través de calquera dos seguintes medios:

  • Dende a sede electrónica da Axencia Tributaria (www.agenciatributaria.gob.es), no apartado Mis notificacións, clicando en “Acceso a notificacións e comunicacións da AEAT”.
  • A través do punto de acceso xeral da Administración Xeral do Estado (notificaciones.060.es), mediante o Enderezo Electrónico Habilitado (DEH).
  • A través da carpeta cidadá (sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm).