Tipos impositivos

Epígrafes

Península e Illes Balears

Canarias

Ceuta e Melilla

1.º e 6.º

0,00 por 100

0,00 por 100

0,00 por 100

2.º e 7.º

4,75 por 100

3,75 por 100

0,00 por 100

3.º e 8.º

9,75 por 100

8,75 por 100

0,00 por 100

4.º e 9.º

14,75 por 100

13,75 por 100

0,00 por 100

5.º

12,00 por 100

11,00 por 100

0,00 por 100

Para consultar os medios de transporte incluídos en cada epígrafe, prema aquí: Artigo 70 da Lei 38/1992, de 28 de decembro, de IIEE

As CCAA facendo uso da potestade que se lles confire o artigo 51 da Lei 22/2009 poderán incrementar os tipos de gravame aplicables aos epígrafes do apartado 1 do artigo 70 da Lei 38/1992, nun 15 %como máximo.

Modificaron determinados epígrafes as seguintes CCAA:

Andalucía

Epígrafes 4 e 9 ao 16,90 %

Epígrafe 5 ao 13,80 %

Asturias

Epígrafes 4 e 9 ao 16 %

Baleares

Epígrafe 4 ao 16 %

Cantabria

Epígrafes 3 ao 9,75 %

Epígrafes 4 e 9 ao 15 %

Epígrafe 5 ao 12 %

Cataluña

Epígrafes 4 e 9 ao 16 %

Estremadura

Epígrafes 2 e 7 ao 5,20 %

Epígrafe 3 e 8 ao 11 %

Epígrafes 4 e 9 ao 16 %

Epígrafe 5 ao 13 %

Murcia

Epígrafes 4 e 9 ao 15,9 %

Valencia

Epígrafes 4 e 9 ao 16 %