PRE303-Axuda modelo 303-SII

  • Créase un novo servizo de axuda para o modelo 303 denominado “Pre303”, dispoñible na súa primeira versión a partir de febreiro de 2020 para determinados contribuíntes que levan os seus libros a través da Sede Electrónica da AEAT (SII), en concreto, aqueles contribuíntes inscritos no Rexistro de Devolución Mensual –REDÉAME –  que non sexan grande empresa nin grupos de IVE e reúnan os seguintes requisitos:

    1. Que non estean incluídos en réxime de caixa nin sexan destinatarios deste.
    2. Que non estean incluídos no réxime especial de bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección (REBU) nin Axencias de Viaxes nin Ouro de Investimento.
    3. Que non teñan pro rata, nin sectores diferenciados.
  • INFORMACIÓN
  • TRAMITACIÓN