Devolución mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido

 • Para acceder á devolución mensual do IVE será imprescindible:

  • Inscrición no Rexistro de devolución mensual:Presentación do modelo 036 obrigatoriamente por vía telemática "Declaración Censal de alta, modificación e baixa no Censo de Empresarios, Profesionais e Retedores" (marcando a casa 129) ou modelo 039 "Comunicación de datos relativa ao réxime especial do grupo de entidades no Imposto sobre o valor Engadido" (casa 12).Non será necesaria a inscrición para os xa inscritos no rexistro de exportadores e outros operadores económicos.
  • Presentación telemática das autoliquidacións mensuais do IVE (modelo 303 "Imposto sobre o Valor Engadido.Autoliquidación").
  • Obriga de levar os seus Libros rexistro do IVE a través da Sede electrónica da AEAT.

   Para más información:

 • Información
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda