Curso IVE (TAXUD)

  • En xullo de 2016 a Comisión Europea publicou na páxina web da Dirección Xeral Tributaria e Aduaneira (DG TAXUD) un curso de coñecementos básicos sobre a Directiva 2006/112/CE, do Imposto sobre o Valor Engadido, estruturado en doce módulos.

    O curso está dispoñible en quince idiomas, incluído o español.

    Estes cursos non se executan directamente dende a páxina web do TAXUD, senón que deben ser descargados con carácter previo.A devandita descarga é gratuíta.

  • Descarga do cursoNova ventá
  • Instrucións para a descarga Documento PDF  (468 kB)