Consulta e modificación de "Meus datos censuais"

  • Se dispón de Cl@ve PIN, certificado electrónico ou DNI electrónico pode consultar seus datos censuais (domicilio fiscal, obrigas tributarias, actividades económicas declaradas así como outros datos de seu situación tributaria) na Sede electrónica da Axencia Tributaria. Adicionalmente, pode modificar seu domicilio fiscal de maneira inmediata ou o resto de datos censuais mediante a declaración censual correspondente.