BREXIT

  • O 14 de novembro os negociadores da Unión Europea e do Reino Unido alcanzaron un acordo para a saída ordenada do Reino Unido da Unión Europea (BREXIT), que deberá ratificarse tanto polo Consello e o Parlamento europeos como polo Parlamento británico.

    O 29 de marzo de 2019 se fará efectiva seu saída, convertendose nun terceiro “país”. O acordo de retirada contempla un período transitorio ata o 31 de decembro de 2020, durante o que se seguirá aplicando a lexislación comunitaria no Reino Unido en relación ao mercado interior, unión aduaneira e as políticas comunitarias.

    Tamén se publicou o 14 de novembro unha Declaración política que establece as bases da relación futura, unha vez finalizado o devandito período transitorio.

    Non obstante, se na data de saída non estivese en vigor o acordo, Reino Unido pasaría a ter a consideración de terceiro país, sen ningunha preferencia específica. Esta situación podería ter un efecto significativo na organización e / ou en fluxos loxísticos dos operadores económicos, polo que resulta necesario avaliar o devandito impacto e adiantar, na medida do posible, as tramitacións necesarias.

  • Consecuencias do Brexit en Aduanas
  • Consecuencias do Brexit no IVE