Modelos Código Aduaneiro da Unión (CAU)

 • Os modelos que aquí figuran, son de uso restrinxido. Seu finalidade é ofrecer información e ilustrar sobre os novos modelos de solicitude aprobados polo Regulamento (UE) nº 952/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 9 de outubro de 2013, por que se establece o código aduaneiro da Unión (DOUE, 10-octubre-2013).

  O novo CAU obriga a que as autoridades aduaneiras se relacionen cos operadores económicos mediante técnicas de tratamento electrónico de datos. Non obstante, o propio Código, en seu artigo 6, contempla a posibilidade de presentar estes documentos por outros métodos, exclusivamente nos seguintes supostos:

  - Solicitudes para as que expresamente se prevé esta opción na normativa aduaneira (exemplo, exportador rexistrado);

  - Fallo dos sistemas informáticos da aduana ou do operador; ou

  - Outras solicitudes en tanto se desenvolven os sistemas informáticos necesarios de acordo co período transitorio recollido na normativa aduaneira.

  Pode consultar a situación de cada solicitude no seguinte ligazón:

  Sede electrónica da AEAT.

  .

 • Relación de solicitudes CAU