Modelos Codigo Aduanero de la Unión (CAU)

 • Os modelos que aquí figuran, son de uso restrinxido.A súa finalidade é ofrecer información e ilustrar sobre os novos modelos de solicitude aprobados polo Regulamento (UE) nº 952/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 9 de outubro de 2013, polo que se establece o código aduaneiro da Unión (DOUE, 10-outubro-2013).

  O novo CAU obriga a que as autoridades aduaneiras se relacionen cos operadores económicos mediante técnicas de tratamento electrónico de datos.Non obstante, o propio Código, no seu artigo 6, considera a posibilidade de presentar estes documentos por outros métodos, exclusivamente nos seguintes supostos:

  - Solicitudes para as que expresamente se prevé esta opción na normativa aduaneira (exemplo, exportador rexistrado);

  - Fallo dos sistemas informáticos da alfándega ou do operador;o

  - Outras solicitudes en tanto desenvólvense os sistemas informáticos necesarios sobre a base do período transitorio recollido na normativa aduaneira.

  Pode consultar a situación de cada solicitude no seguinte enlace:

  Sede electrónica da AEAT

 • Relación de solicitudes CAU