Despacho centralizado

  • As autoridades aduaneiras poderán autorizar unha persoa a presentar na alfándega competente do lugar no que esa persoa estea establecida unha declaración en alfándega relativa ás mercadorías que se presenten noutra alfándega, sempre que o solicitante sexa operador económico autorizado.

  • Despacho centralizado europeo
  • Preguntas frecuentes.INFORMA