Declaracións simplificadas.Saber más

  • As autoridades aduaneiras poderán aceptar que unha persoa inclúa mercadorías nun réxime aduaneiro servíndose dunha declaración simplificada na cal se poderán omitir algúns dos datos mencionados no artigo 162 do Código Aduaneiro da Unión (CAU) ou os documentos xustificativos mencionados no artigo 163 do CAU. 

    Polo tanto, unha declaración simplificada é aquela á que lle falta algún dato obrigatorio ou ben non se achega algún documento xustificativo tamén obrigatorio

  • Presentación en power point
  • Preguntas Frecuentes.INFORMA