Intrastat a partir do ano 2022

Intrastat a partir do ano 2022

As declaracións de comercio internacional de bens entre países da Unión e Irlanda do Norte (INTRASTAT) relativas a períodos referidos ao ano 2022 e posteriores, cando se refiran ao fluxo de exportación, deberán incluír ademais dos datos que se viñan declarando anteriormente, o código do país de orixe da mercadoría e o NIF - IVA do operador intracomunitario asignado polo país da  UE ou Irlanda do Norte no que estea rexistrado o importador (cliente).

O formato aplicable ás declaracións de comercio internacional de bens entre Estados da Unión Europea e Irlanda do Norte (Intrastat), referidas a períodos iniciados a partir de 2022, que se presenten en ficheiros con formato CSV , será o seguinte (prevese a modificación normativa o último trimestre de 2021).

Nº CAMPONOME CAMPOFORMATOEXEMPLOOBSERVACIÓNS

1

Estado membro de procedencia/destino

A2

AT

 

2

Provincia de destino/orixe

N2

28

 

3

Condicións de entrega

A3

CIF

 

4

Natureza da Transacción

N2

11

 

5

Modalidade de Transporte

N1

3

 

6

Porto/Aeroporto de Carga ou Descarga

NON SE CONSIGNARÁ

 Campo en branco

7

Código das mercadorías

N8

85182100

 

Código das mercadorías con código adicional (ver anexo VI )

N8A1N3

22042178R001

 Só se procede

8

País de Orixe

A2

CN

 

9

Réxime estatístico

NON SE CONSIGNARÁ

Campo en branco

10

Masa Neta (kg)

N12, N12,3

1150 ó 1150,215

Se é inferior a 1, usarase o formato:N12,3.

Sen separador de miles

11

Unidades Suplementarias

N12, N12,3

1210 ó 1210,000

Sen separador de miles

12

Valor

N13,2 ou N13

54300,00 ó 54300

Sen separador de miles

13

Valor Estatístico

N13,2 ou N13

54300,00 ó 54300

Sen separador de miles

14

 NIF  do operador intracomunitario

X15

 

Só para exportación

O formato escribirase sen espazos en branco

A= formato alfabético (exemplo:A2 dous carácteres alfabéticos).

N= formato numérico (exemplo:N2 dous carácteres numéricos).

X= formato alfanumérico.O NIF-IVA (VIES) comeza por dúas letras, que se refiren ao país, seguidas por carácteres alfanuméricos (o campo ten unha extensión de 15 carácteres).

Exemplos de rexistro:

Importación:AT;28;CIF;11;3;;85182100;BE;;1150,215;1210;54300,00;54300,00;;

Exportación:FR;46;FOB;11;3;;85182100;ES;;1150,215;1210;54300,00;54300,00;FR99999999999;

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda