2019

 • 06-02-19Nova versión do documento de definición do servizo de presentación de declaracións ETD (documentos de transporte electrónico como declaración de tránsito)

  Se publica a versión 1.0 do documento de descrición do web service e a estrutura dos mensaxes xml para a presentación do Documento de transporte electrónico como declaración de tránsito (ETD).

  Subscríbase ao Servizo RSS das novidades de Aduanas do portal da AEAT para estar ao tanto das posibles futuras modificacións deste documento.

 • 04-02-19Dúa de importación: Último aviso. Obriga de dispor e declarar certificados e licenzas oportunos para Procedemento De Inscrición nos Rexistros do Declarante

  A data en que a AEAT realizará o cruzamento de información será o 11-02-2019.

  O pasado 2 de febreiro se publicou na sede electrónica da AEAT o recordatorio de que as empresas titulares do PROCEDEMENTO DE INSCRICIÓN NOS REXISTROS DO DECLARANTE (antigo procedemento simplificado de domiciliación) que importen ou exporten mercadorías suxeitas a prohibicións ou restricións, teñen a obriga de dispor dos oportunos certificados e licenzas no momento de efectuar a inscrición e que deben declarar os devanditos certificados e licenzas na declaración complementaria ou recapitulativa do procedemento de inscrición en rexistros do declarante (Z), non sendo que fosen declarados previamente na declaración de vinculación a depósito

  ...

 • 22-01-19Publicación dos servizos web ADT Marítimo

  Se publicou unha nova versión dos servizos web referentes á consulta de Almacén de Depósito Temporal Marítimo (ADT Marítimo). A partir de hoxe está dispoñible o servizo para realizar probas en PREPRODUCIÓN

  ...

 • 22-01-19Estatísticas de comercio exterior. Datos estatísticos. Últimas estatísticas publicadas

  Últimas estatísticas publicadas de Comercio Exterior, correspondentes ao mes de novembro de 2018

 • 14-01-19Entrada en vigor da obriga de presentación de declaracións ETD (4 de febreiro de 2019)

  A partir do luns 4 de febreiro de 2019 entra en vigor a obriga da presentación das declaracións ETD nos casos establecidos legalmente e para aqueles operadores con autorización administrativa concedida. Polo tanto, a partir desa data se pon en marcha o web service da AEAT que permite a presentación das devanditas declaracións, admitindose os envíos en real co indicador de test desactivado ou omitido. O porto de preprodución seguirá aberto indefinidamente para aqueles desenvolvedores que necesiten realizar probas.

  ...

 • 02-01-19Dúa de importación: Recordatorio. Obriga de dispor e declarar certificados e licenzas oportunos para Procedemento De Inscrición nos Rexistros do Declarante

  A data en que a AEAT realizará o cruzamento de información será o 11-02-2019.

  O pasado 2 de febreiro se publicou na sede electrónica da AEAT o recordatorio de que as empresas titulares do PROCEDEMENTO DE INSCRICIÓN NOS REXISTROS DO DECLARANTE (antigo procedemento simplificado de domiciliación) que importen ou exporten mercadorías suxeitas a prohibicións ou restricións, teñen a obriga de dispor dos oportunos certificados e licenzas no momento de efectuar a inscrición e que deben declarar os devanditos certificados e licenzas na declaración complementaria ou recapitulativa do procedemento de inscrición en rexistros do declarante (Z), non sendo que fosen declarados previamente na declaración de vinculación a depósito.

  O próximo 11 de febreiro de 2019 se vai a proceder a cruzar os datos declarados polas empresas contra os datos dos certificados e licenzas que foron remitidos polos diferentes Organismos encargados da emisión das devanditas autorizacións, procedendose a rexeitar aqueles DUAs recapitulativos que requiran certificados de SOIVRE SEGURIDADE, FITOSANITARIOS e DE CONTROL DA PESCA ILEGAL se non están ben declarados e polo tanto non se poden cruzar nin datar automaticamente. O resto de Organismos cos que a AEAT ten establecidos servizos web de intercambio de información se irán incorporando paulatinamente.

  ...

Imaxe Cargando