2019

 • 22-01-19Publicación dos servizos web ADT Marítimo

  Publicouse unha nova versión dos servizos web referentes á consulta de Almacén de Depósito Temporal Marítimo (ADT Marítimo).A partir de hoxe está dispoñible o servizo para realizar probas en PRE-produción

  ... 

 • 22-01-19Estatísticas de comercio exterior.Datos estatísticos.Últimas estatísticas publicadas

  Últimas estatísticas publicadas de Comercio Exterior, correspondentes ao mes de novembro de 2018

 • 14-01-19Entrada en vigor da obriga de presentación de declaracións ETD (4 de febreiro de 2019)

  A partir do luns 4 de febreiro de 2019 entra en vigor a obriga da presentación das declaracións ETD nos casos establecidos legalmente e para aqueles operadores con autorización administrativa concedida.Polo tanto, a partir desa data ponse en marcha a web service da AEAT que permite a presentación das devanditas declaracións, admitíndose os envíos en real co indicador de test desactivado ou omitido.O porto de preproducción seguirá aberto indefinidamente para aqueles desenvolvedores que necesiten realizar probas.

  ... 

 • 02-01-19Dúa de importación:Recordatorio.Obriga de dispoñer e declarar certificados e licenzas oportunos para Procedemento De Inscrición nos Rexistros do Declarante

  A data na que a AEAT realizará o cruzamento de información será o 11-02-2019.

  O pasado 2 de febreiro publicouse na sede electrónica da AEAT o recordatorio de que as empresas titulares do PROCEDEMENTO DE INSCRICIÓN NOS REXISTROS DO DECLARANTE (antigo procedemento simplificado de domiciliación) que importen ou exporten mercadorías suxeitas a prohibicións ou restricións, teñen a obriga de dispoñer dos oportunos certificados e licenzas no momento de efectuar a inscrición e que deben declarar os devanditos certificados e licenzas na declaración complementaria ou recapitulativa do procedemento de inscrición en rexistros do declarante (Z), salvo que tivesen sido declarados previamente na declaración de vinculación a depósito.

  O próximo 11 de febreiro de 2019 vaise proceder a cruzar os datos declarados polas empresas contra os datos dos certificados e licenzas que foron remitidos polos diferentes Organismos encargados da emisión das devanditas autorizacións, procedéndose a rexeitar aqueles DUAs recapitulativos que requiran certificados de SOIVRE SEGURIDADE, FITOSANITARIOS e DE CONTROL DA PESCA ILEGAL se non están ben declarados e polo tanto non se poden cruzar nin datar automaticamente.O resto de Organismos cos que a AEAT ten establecidos servizos web de intercambio de información iranse incorporando paulatinamente.

  ...

Imaxe Cargando