Presentación de Manifestos de Carga

 • O manifesto de carga debe presentarse á Autoridade Portuaria, que é a encargada de remitila electronicamente á Alfándega a través de Puertos do Estado, de acordo ao establecido na Orde de18 de decembro de 2001. 

  As especificacións para a súa presentación electrónica debe ser requirida á Autoridade Portuaria. 

  A continuación inclúese a guía técnica para a súa remisión por parte de Portos do Estado á Alfándega

   

  Procedemento

  É posible coñecer a situación en que se encontra o envío dunha, sempre que se recibise no sistema de información da Alfándega.Para acceder á consulta é necesario identificarse mediante firma electrónica que cumpra cos requisitos previstos na Orde HAP/800/2014.Por razóns de seguridade unicamente se poderán visualizar as declaracións presentadas polo titular do certificado.

   

  Guías Técnicas

  O sistema establece a posibilidade do envío da declaración mediante mensaxes EDIFACT / CUSCAR.A continuación inclúese a Guía Técnica para a elaboración da mensaxe de Manifestos/Declaracións Sumarias de Carga (Mensaxe CARCAR con resposta CARRES), que pode descargarse en formato PDF.

 • Guía EDIFACT - Manifestos de Carga v2.6 (entrada en vigor:1-outubro-2018) Documento PDF  (308 KB)
 • Novas validacións manifesto carga Documento PDF  (79 kB)