Presentación de Documentos de Depósitos Aduaneiros e non Alfandegueiros

 • O Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal da Administración Tributaria, en prol de obter a maior axilidade na presentación das declaracións e facilitar aos operadores o cumprimento das súas obrigas tributarias, ofrece a posibilidade aos declarantes de presentar as súas declaracións aduaneiras por medio de técnicas telemáticas.

  Mediante a utilización dun sistema de Telecomunicacións, e usando o estándar EDIFACT, é posible a presentación telemática dos Documentos dos Depósitos Aduaneiros:DVD (DUA de Vinculación a Depósito), IDA (Inclusión en Depósito Aduaneiro), RUN (Reconversión de Unidades) e TRS (Transferencia entre Depósitos do mesmo titular ou cara a un Depósito con Domiciliación).

   

  Procedemento

  A transmisión telemática do ficheiro EDIFACT/CUSDEC realízase a través de Internet, co único requisito de estar en posesión do Certificado de Usuario (firma electrónica) outorgado pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre.Para máis información sobre a súa obtención e uso, consultar en Agencia Tributaria

  É posible coñecer a situación en que se encontra unha declaración aduaneira enviada de forma telemática, sempre que se recibise no sistema de información da Alfándega.Para acceder á consulta é necesario ter instalado no navegador un certificado de usuario válido da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre.Por razóns de seguridade, unicamente se poderán visualizar as declaracións presentadas polo titular do certificado.

 • Guías Técnicas