Presentación de Declaracións Sumarias de Descarga

 • A Orde EHA/1217/2011 establece que a Declaración Sumaria de Depósito Temporal (DSDT) debe ser presentada por medios electrónicos.Para iso debe utilizarse o estándar EDIFACT seguindo as especificacións previstas nas Guías Técnicas indicadas a continuación.

  No tráfico marítimo, a DSDT debe presentarse a través da Autoridade Portuaria segundo o previsto na Orde EHA/1217/2011, sendo dita Autoridad a encargada de desenvolver e publicar as guías técnicas correspondentes.

  Procedemento

  A transmisión telemática do ficheiro EDIFACT/CUSDEC realízase a través de Internet, co único requisito de ter firma electrónica que cumpra cos requisitos previstos na Orde HAP/800/2014.Para máis información sobre a súa obtención e uso, consultar en Axencia Tributaria.

  É posible coñecer a situación en que se encontra un envío dunha unha declaración, sempre que se recibise no sistema de información da Alfándega.Para acceder á consulta é necesario utilizar un dos sistemas de identificación electrónica previstos na Orde HAP/800/2014 citada. Por razóns de seguridade unicamente se poderán visualizar os envíos realizados polo titular do certificado.

  Tamén existen consultas na Sede Electrónica das declaracións xa aceptadas que poderá realizar o declarante, así como consultas de determinados datos da DSDT de interese para outros operadores ás que poden acceder coa súa propia firma electrónica.

  Guías Técnicas

  O sistema establece a posibilidade do envío da declaración mediante mensaxes EDIFACT / CUSREP-CUSCAR.A continuación inclúese a Guía Técnica para a elaboración da mensaxe de Declaracións Sumarias de Descarga (Mensaxes CUSREP, CUSCAR con resposta CUSRES), que pode descargarse en formato PDF.

 • Guía EDIFACT - Sumarias de Descarga v4.6 (actualizado o 15/04/2020) Documento PDF  (507 KB)
 • Guía EDIFACT - Sumarias de Descarga v4.5 (entrada en vigor:1-outubro-2018) Documento PDF  (465 kB)
 • Validacións en Declaración Sumaria de Depósito Temporal Documento PDF  (80 kB)