Presentación de Declaración de Baixo Valor

 • O Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal da Administración Tributaria, en prol de obter a maior axilidade na presentación das declaracións e facilitar aos operadores o cumprimento das súas obrigas tributarias, ofrece a posibilidade aos declarantes de presentar as súas declaracións aduaneiras por medio de técnicas telemáticas.

  Mediante a utilización dun sistema de Telecomunicacións, e usando o estándar EDIFACT, é posible a presentación telemática das Declaracións de Mercadoría de Baixo Valor.

   

  Procedemento

  Para acollerse ao sistema é necesario ter autorización, para o cal é necesario presentar a correspondente Solicitude ante a Alfándega na que o operador vaia habitualmente operar.

  A transmisión telemática do ficheiro EDIFACT/CUSDEC realízase a través de Internet, co único requisito de ter firma electrónica que cumpra cos requisitos previstos na Orde HAP/800/2014.Para máis información sobre a súa obtención e uso, consultar en Agencia Tributaria.

  É posible coñecer a situación en que se encontra o envío telemático dunha declaración aduaneira, sempre que se recibise no sistema de información da Alfándega.Para acceder á consulta é necesario identificarse mediante a firma electrónica.Por razóns de seguridade unicamente se poderán visualizar as declaracións presentadas polo titular do certificado.

  Guías Técnicas

  O sistema establece a posibilidade do envío da declaración mediante mensaxes EDIFACT / CUSDEC.A continuación inclúese a Guía Técnica para a elaboración da mensaxe de Declaracións de Mercancia de Baixo Valor (Mensaxe CUDEC con resposta CUSRES), que pode descargarse en formato PDF.

  Actualizado 16-09-2013

 • Descargar guía EDI_BVAL.PDF Documento PDF  (1061 KB)