Presentación DUA (Documento Único Administrativo)

 • Presentación telemática de DUAS 

  O Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal da Administración Tributaria en prol de obter a maior axilidade na presentación das declaracións e facilitar aos operadores o cumprimento das súas obrigas tributarias, ofrece a posibilidade aos declarantes de presentar as súas declaracións aduaneiras por medio de técnicas telemáticas.Os operadores teñen á súa disposición as seguintes opcións:

  1. a utilización dun sistema de Telecomunicacións, e usando o estándar EDIFACT, é posible a presentación telemática do Documento Único Administrativo en operacións de Importación, Exportación, Exportación+Tránsito e Expedición de Tránsito.
  2. A presentación da declaración de exportación mediante formulario web dispoñible na sede electrónica (sede electrónica<procedementos, servizos e trámites <alfándegas< presentación e despacho de declaracións< trámite en exportación< alta DUA formulario).Para a presentación dunha declaración de importación existe así mesmo un formulario que unicamente pode ser usado por particulares.

  A transmisión telemática do ficheiro EDIFACT/CUSDEC así como a presentación do formulario realízase a través de Internet, co único requisito de estar en posesión dun Certificado de Usuario (firma electrónica) outorgado por algunha das Autoridades de Certificación conformes á Orde HAC/1181/2003.Para máis información sobre a súa obtención e uso, consultar en https://aeat.es.

  É posible coñecer a situación en que se encontra unha declaración aduaneira enviada de forma telemática, sempre que se recibise no sistema de información da Alfándega.Para acceder á consulta é necesario ter instalado no navegador un certificado de usuario válido outorgado por algunha das Autoridades de Certificación conformes á Orde HAC/11881/2003.Por razóns de seguridade unicamente se poderán visualizar as declaracións presentadas polo titular do certificado.

 • Guias técnicas