Información xeral sobre presentación por Internet

 • Considerando que actualmente se dan as condicións técnicas de seguridade necesarias e que existe o marco xurídico base para a utilización de Internet e a firma electrónica, desenvolveuse a transmisión telemática a través de Internet, abrindo así o abano de posibilidades para o cumprimento das obrigas tributarias derivadas das operacións de comercio exterior e impostos especiais, como continuación do camiño emprendido pola AEAT para facilitar e axilizar as obrigas dos contribuíntes.

  Envío manual de Declaracións

  Seleccionando PRESENTACIÓN TELEMÁTICA CON IMPORTACIÓN DE FICHEIROS EDIFACT dende calquera das declaracións que é posible presentar en formato EDIFACT, ábrese un menú con catro opcións, as dúas primeiras posibilitan, respectivamente, o envío dunha única declaración, ou a execución dun proceso repetitivo de envío de varias declaracións EDIFACT xeradas pola estación EDI do usuario.A terceira opción do menú permite consultar todos os envíos realizados polo usuario e a cuarta opción permite consultar os códigos de erro que devolve o sistema.

  O procedemento para o envío de declaracións é o seguinte:

  1. Seleccionar PRESENTACIÓN TELEMÁTICA CON IMPORTACIÓN DE FICHEIRO EDIFACT
  2. Seleccionar entre PRESENTACIÓN INDIVIDUAL e PRESENTACIÓN POR LOTES.
  3. Seleccionar o ficheiro ou directorio que contén la(s) declaración(é) a transmitir.
  4. Seleccionar un certificado de usuario válido outorgado por algunha das Autoridades de certificación conformes á Orde HAC/1181/2003, previamente instalado no navegador para xerar a firma.Transmitir á Axencia Estatal da Administración Tributaria la(s) declaración(é) coa firma dixital.

  Integración con programas de confección de Declaracións

  A opción de presentación de declaracións descrita no punto anterior supón a intervención manual dun usuario, de modo que a transmisión por Internet dunha declaración do ámbito de Aduanas e II.EE. implica dous pasos independentes:

  • Paso 1:confección da declaración na aplicación propia do usuario, xerando finalmente un ficheiro EDIFACT.
  • Paso 2:conexión manual a través de Internet á Web da AEAT, selección da opción correspondente, firma da declaración e envío.

  AEAT, definiu un Servizo Web para a trasmisión das declaracións de alfándegas a través de internet.O interface para o uso do Servizo dende unha aplicación de confección de declaracións descríbese no documento Servizo WEB Declaracións de Alfándegas e II.EE. (Descarga do documento ao final de páxina).

  ADEDINET:Compoñente para plataforma WIN32

  Se ben a información do interface e exemplo mencionada no punto anterior debe servir para integrar as aplicacións en uso co novo Servizo, a AEAT desenvolveu un compoñente tipo COM (Component Object Model)  que pode ser utilizado en plataformas WIN32. Pódese realizar a descarga do compoñente, de xeito automático executando o programa Configuración do navegador para os trámites na Sede electrónica (Internet Explorer).

  Ademais do compoñente este programa instala as librerías e certificados raiz necesarios para un correcto uso do Servidio Web e da SEDE ELECTRÓNICA 

  Se se desexa instalar unicamente o compoñente ADEDINET pode facerse nesta dirección:https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/adedinet.htm.

  Se quere comprobar a correcta instalación do compoñente ADEDINET dentro do seu ámbito local (Ordenador Persoal), na dirección:  https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/adediok.htm pode executar unha sinxela aplicación de confección de Declaracións, que envía un ficheiro edifact de proba.Aquelas empresas que o desexen poden utilizalo como módulo que, invocado dende a súa aplicación de confección de Declaracións, realiza o envío automático ao ordenador da AEAT. Se se desexa pódese solicitar o código fonte do compoñente ADEDINET na dirección atenusu@correo.aeat.es 

 • Descarga Documento Servizo WEB Declaracións de Alfándegas Documento PDF  (426 kB) 
 • Descarga Documento Compoñente ADEDINET Documento PDF  (363 kB)