Código de barras no Documento de Acompañamento

 • A Subdirección de Aplicacións de Alfándegas e Impostos Especiais do Departamento de Informática Tributaria (AEAT), co obxecto de facilitar a implantación do sistema NCTS (Tránsito), proporciona unha dll chamada Cb128B para a xeración do código de barras no documento de acompañamento, sen que iso comporte compromiso ningún de mantemento, soporte ou xeración de novas versións no futuro.

  O interface de uso da dll é a función PrintCode128B cos parámetros HDC (handle ao dispositivo), int X, (coordenada horizontal), int Y (coordenada vertical), int alto, int factor, texto;o prototipo da función para a súa implementación en linguaxe C pódese ver e copiar no enlace "Prototipo de función".

  #ifndef _EAN12832
              #define _EAN12832
              #define EXTERN __declspec( dllexport )

              EXTERN int PASCAL PintarCode128B(HDC, int, int, int, int, char *);

              #define BRANCO  1
              #define NEGRO  -1
  #endif

  Ademais pódese descargar un ficheiro pdf co equipo do documento de acompañamento.