Réximes Aduaneiros Especiais

Os réximes especiais permiten introducir mercadorías que van a ser obxecto de almacenaxe (depósito aduaneiro ou zona franca), transformación (perfeccionamento) ou uso (destino final e importación temporal) suspendendo ou reducindo o pagamento dos tributos aplicables sempre que se cumpran determinadas condicións.

Réximes especiais

Réximes especiais