Procedementos Simplificados

En función do volume de seu actividade e tipo de mercadorías pode resultarlle interesante optar por algún dos procedementos simplificados recollidos na normativa aduaneira da Unión:

Procedementos simplificados

Procedementos simplificados