Identificación

Os operadores económicos que realicen operacións aduaneiras deben dispor dun número EORI, válido e único en toda a Unión Europea. Para máis información consulte:

Solicitude número EORI

Solicitude número EORI