Formalidades aduaneiras

A saída de Reino Unido da Unión Europea supón, entre outras cuestións, que os fluxos de mercadorías entre España e Reino Unido deixarán de ter a consideración de operacións intracomunitarias para pasar a estar suxeitos a formalidades aduaneiras.

Para máis información consulte:

Importación-exprotación

Importación-exportación