Exportación

O envío de mercadorías desde España a Reino Unido tamén estará suxeito a formalidades aduaneiras e é posible que sexa necesario obter licenzas ou autorizacións.

Para mas información consulte:

importación-exportación

Importación-exportación