Débeda Aduaneira

A débeda aduaneira a liquidar no caso de mercadorías de Reino Unido dependerá de: