Certificados e Autorizacións

  • As mercadorías introducidas ou con destino a Reino Unido poden estar suxeitas a controis que requiran a autorización previa por parte do órgano competente (controis de calidade, sanitarios, fitosanitarios…).

    No seguinte ligazón pode encontrar información xeral sobre os principais controis aplicables.

  • Produtos afectados e agrupados por tipo de control