19-11-2020 Ten pendente de percibir 513,20 euros

Este é un exemplo de envío de mensaxe por correo electrónico falso que suplanta a identidade da Axencia Tributaria.

Asunto:Ten pendente de percibir 513,20 euros

Texto do correo:

Axencia Tributaria

COMUNICACION DE INCIDENCIA NA DECLARACION DA RENDA 2019-2020.

En relacion coa resolucion emitida por esta Direccion Provincial de la Agencia Tributaria recalculamos a súa ultima declaracion de renda contributiva (Modelo 100.Impuesto sobre a renda das persoas fisicas.Delcaracion anual).

Esta resolucion informa que ten pendente de percibir 513,20 euros.

Debera solicitalo nun prazo de 10 dias habiles confirmando atraves do correo electronico pagos@agenciatributaria.online a súa conta Bancaria con IBAN.

Deberas ajuntar o numero IBAN xunto co xustificante de que é o titular da devandita conta achegando unha fotocopia de ambas as dúas caras do dni ou nie.

Transcurido o dito plazo,se emitira a resolucion corespondiente.

A Agentia Tributa ria, de acordo co disposto en articulo 21.3 da citada Lei 39/2015,de 1 de octubre,transcurido o dito prazo segun o articulo 25.l.b da mesma lei se producira a caducidade do procedemento e ordenásese o arquivo das actuacións.

Non atenda estas mensaxes, é un intento de fraude suplantando a imaxe da Axencia Tributaria.

Correo fraude:Ten pendente de percibir 513,20 euros

Phishing fraude correo
  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda