13-10-2020 BLOQUEO XUDICIAL - CONTA SUSPENDIDA

Este é un exemplo de envío de mensaxe por correo electrónico falso que suplanta a identidade da Axencia Tributaria.

Asunto:BLOQUEO XUDICIAL - CONTA SUSPENDIDA.

Texto da mensaxe:

PROVIDENCIA DE PREMA - RECORDATORIO DE PAGAMENTO

Notificacion Impuestos

Considerado contribuínte, detectáronse irregularidades na súa declaracion de Renda correspondente ao 2019.Adxunto a esta mensaxe vai a súa factura coa deferencia que debe aboar.En caso de non realizar o pagamento en data pode incorrer en cargos ou multas extras.

DESCARGAR A FACTURA

Non atenda estas mensaxes, é un intento de fraude suplantando a imaxe da Axencia Tributaria.

Correo electrónico falso:BLOQUEO XUDICIAL-CONTA SUSPENDIDA

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda