06-09-2020 SMS - AXENCIA TRIBUTARIA

Este é un exemplo de envío de mensaxe por SMS falso que suplanta a identidade da Axencia Tributaria e que foi recibido o día 6 de setembro de 2020 co seguinte texto:

"AXENCIA TRIBUTARIA:Cualificou para un reembolso de impostos de €139,34.Encontrar mais informacion en paxina web oficial https://agenciatributaria...."

Non atenda estas mensaxes, é un intento de fraude suplantando a imaxe da Axencia Tributaria.

SMS falso AXENCIA TRIBUTARIA

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda