04-01-2021 Actualización do seu expediente

Este é un exemplo de envío de mensaxe por correo electrónico falso que suplanta a identidade da Axencia Tributaria.

Asunto:Actualización do seu expediente

Texto do correo:

Estimado/a cliente:

Logo dunha actualización do seu expediete, envíenos unha copia a cor do seu documento nacional de identidade en ambos os dous lados, así como un comprobante de domicilio.

Para verificar a súa conta debe proporcionarnos os seguintes documentos:

  1. Unha copia dun documento nacional de identidade válido en ambos os dous lados ou un pasaporte válido.
  2. Factura da luz ou gas, enerxía fixa ou internet.
  3. Verifica o teu identifad cunha foto de ti mesmo/a sostendo o teu documento de identidade.

TEÑA EN CONTA:

Para evitar atrasos no proceso de verficación da conta, asegúrese de que os seus documentos sexan:

  • TOTALMENTE VISIBLE (as 4 esquinas do seu documento son visibles)
  • Imaxes de alta calidade.

Envíenos os documentos solicitados á siguietne dirección:

  • xxxxxxxxxxx@Europe.com

Despois de verificar o seu arquivo, enviaráselle un correo electrónico de confirmación dentro das 48 horas.

Axencia Tributaria. 

Non atenda estas mensaxes, é un intento de fraude suplantando a imaxe da Axencia Tributaria.

Correo fraude:Actualización do seu expediente

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda