Como obter a referencia de Renda con certificado

O servizo RENØ permite a obtención da referencia do expediente de Renda de forma inmediata;con ela poderá xestionar e axilizar todos os servizos de Renda, xerar o seu borrador ou confeccionar a declaración a través do servizo Renda WEB e realizar a súa presentación a través de internet, independentemente do resultado desta.

Dende o portal de Renda, no apartado "Trámites destacados", pulse o enlace "Obteña o seu número de referencia".Recordámoslle que a referencia se mostra directamente na pantalla ou na app.

Tamén pode obter unha referencia válida se cando accede a calquera servizo da Sede que permita a identificación con referencia, elixe ese modo de acceso e despois pulsa o botón "non Teño Referencia".

obteña a súa referencia dende o portal de Renda

A continuación, seleccione o enlace "Acceda con certificado ou DNI electrónico"

Enlace obtención de referencia con certificado

Despois seleccione, na ventá de selección de certificados do navegador, a firma dixital.

selección do certificado

Mostrarase a referencia de 6 carácteres para xestionar Renda.Anote ou copie esta referencia para poder usala posteriormente.Non obstante, permítese a obtención de ata 10 referencias de Renda ao día e cada unha das referencias recibidas será distinta e revogará automaticamente a xerada anteriormente.

referencia de Renda

Teña en conta que se obtivo unha referencia dende a app, ao obter unha nova a través do navegador, revogará a anterior polo que terá que identificarse de novo no dispositivo móbil.Recorde que só será válida a última referencia xerada, xa sexa mediante a app ou dende a páxina.

Unha vez que obteña a referencia poderá xestionar calquera dos servizos de Renda dispoñibles ou dos que permitan identificación deste modo, como a solicitude dunha certificación tributaria de IRPF Dende o portal de Renda, acceda a "Renta WEB:Servizo trámitación borrador/declaración" para xerar a súa declaración, completala se fose necesario e presentala.Adiantámoslle que para o cálculo e a presentación de declaracións conxuntas será imprescindible a referencia do expediente do cónxuxe ou o seu Cl@ve PIN.

Cumpra o DNI ou NIE e o dato de contraste, escolla o acceso mediante número de referencia e, na seguinte pantalla, indique a referencia.Pulse "Acceder".

acceso a Renda WEB con referencia

A continuación accederá ao seu expediente de Renda, onde no apartado "Servizos Dispoñibles" poderá comprobar os trámites habilitados nese momento para Vd. Haga clic en "Borrador/Declaración (Rende WEB)" para xerar o seu borrador cos datos fiscais dos que dispón a AEAT nese momento, aínda que poderá engadir calquera outro dato que non estea informado.

Se desexa máis información sobre a xestión da referencia dende a app Axencia Tributaria, pode consultar a axuda "Servizos de Renda na app Agencia Tributaria".

certificado electrónico dnie referencia reno renda 2018