Como obter a referencia de Renda con certificado

O servizo RENØ permite a obtención da referencia do expediente de Renda de forma inmediata;con ela poderá xestionar e axilizar todos os servizos de Renda, xerar o seu borrador ou confeccionar a declaración a través do servizo Renda WEB e realizar a súa presentación a través de internet, independentemente do resultado desta.

Dende o portal de Renda, no apartado "Trámites destacados", pulse o enlace "Obteña o seu número de referencia".Recordámoslle que a referencia xa non se envía mediante SMS senón que se mostra directamente na pantalla ou na app.

obteña a súa referencia dende o portal de Renda

A continuación, seleccione o enlace que se corresponda co método que vai utilizar para obter a referencia:

  • Con a casa 475 da declaración da Renda do ano 2017 e a data de validez do DNI o NIE No caso de que fóra non declarante no exercicio 2017 terá que acceder a través desta opción.
  • Mediante Cl@ve PIN, se está rexistrado neste sistema.
  • Con certificado ou DNI electrónico.

Enlace obtención de referencia con certificado

Tamén pode obter unha referencia válida se cando accede a calquera servizo da Sede que permita a identificación con referencia, elixe ese modo de acceso e despois pulsa o botón "non Teño Referencia".

ventá de acceso con número de referencia

Non teño referencia

A continuación, mostrámoslle como obter a referencia de Renda con certificado electrónico ou DNIe.

Obtención do número de referencia con certificado electrónico

Se se identifica con certificado electrónico ou DNIe, escolla na ventá de selección de certificados do navegador a firma dixital.

selección do certificado

Mostrarase un aviso informando de que esta última referencia será a válida e deixará sen efecto a anterior.Faga clic en "Obtener Referencia".

Obter referencia

Nunha ventá emerxente mostrarase a referencia de 6 carácteres para xestionar Renda.Anote ou copie esta referencia para poder usala posteriormente.Non obstante, permítese a obtención de ata 10 referencias de Renda ao día e cada unha das referencias recibidas será distinta e revogará automaticamente a xerada anteriormente.

referencia de Renda

Teña en conta que se obtivo unha referencia dende a app, ao obter unha nova a través do navegador, revogará a anterior polo que terá que identificarse de novo no dispositivo móbil.Recorde que só será válida a última referencia xerada, xa sexa mediante a app ou dende a páxina.

Unha vez que obteña a referencia poderá xestionar calquera dos servizos de Renda dispoñibles ou dos que permitan identificación deste modo, como a solicitude dunha certificación tributaria de IRPF Dende o portal de Renda, acceda a "Renta WEB:Servizo trámitación borrador/declaración" para xerar a súa declaración, completala se fose necesario e presentala.Adiantámoslle que para o cálculo e a presentación de declaracións conxuntas será imprescindible a referencia do expediente do cónxuxe ou o seu Cl@ve PIN.

Escolla o acceso mediante número de referencia e, na seguinte pantalla, indique o seu NIF o NIE coa letra e a referencia.Pulse "Acceder".

acceso a Renda WEB

acceso con referencia reno

A continuación accederá ao seu expediente de Renda 2018, onde no apartado "Servizos Dispoñibles" poderá comprobar os trámites habilitados nese momento para Vd. Haga clic en "Borrador/Declaración (Rende WEB)" para xerar o seu borrador cos datos fiscais dos que dispón a AEAT nese momento, aínda que poderá engadir calquera outro dato que non estea informado.

Se desexa máis información sobre a xestión da referencia dende a app Axencia Tributaria, pode consultar a axuda "Servizos de Renda na app Agencia Tributaria".

certificado electrónico dnie referencia reno renda 2018