Como obter a referencia do expediente de Renda 2018 con casa 475 do exercicio 2017

 • O servizo RENØ permite a obtención da referencia do expediente de Renda de forma inmediata;con ela poderá xestionar e axilizar todos os servizos de Renda, xerar o seu borrador ou confeccionar a declaración a través do servizo Renda WEB e realizar a súa presentación a través de internet, independentemente do resultado desta.

  Dende o portal de Renda, no apartado "Trámites destacados", pulse o enlace "Obteña o seu número de referencia".Recordámoslle que a referencia xa non se envía mediante SMS senón que se mostra directamente na pantalla ou na app.

  obteña a súa referencia dende o portal de Renda

  A continuación, seleccione o enlace que se corresponda co método que vai utilizar para obter a referencia:

  • Con a casa 475 da declaración da Renda do ano 2017 e a data de validez ou de expedición do DNI ou o número de soporte en caso de NIE No caso de que fóra non declarante no exercicio 2017 terá que acceder a través desta opción.
  • Mediante Cl@ve PIN, se está rexistrado neste sistema.
  • Con certificado ou DNI electrónico.

  enlace a petición de referencia con casa 475 da declaración de 2017

  Tamén pode obter unha referencia válida se cando accede a calquera servizo da Sede que permita a identificación con referencia, elixe ese modo de acceso e despois pulsa o botón "non Teño Referencia".

  ventá de acceso con número de referencia

  Non teño referencia

  A continuación, mostrámoslle como obter a referencia coa casa 475 de Renda 2017.Non obstante, se desexa coñecer como rexistrarse no sistema Cl@ve ou obter un certificado electrónico, pode serlle de utilidade a axuda dispoñible en "Enlaces de interese".

  Obtención do número de referencia coa casa 475 de Renda 2017

  Se elixe identificarse coa casa 475, indique primeiro o seu DNI o NIE

  autenticarse reno con dni

  De forma automática, cárgase o seguinte dato que se ha de comunicar:a data de validez do DNI no formato indicado, dd-mm-aaaa, día, mes e ano separados por guións (se non introduce separación, a aplicación engadirá os guións automaticamente).Tamén pode utilizar o calendario dispoñible para seleccionar a data.Se o DNI é permanente (01/01/9999), a data que se solicitará é a de expedición do seu documento.

  data de validez do dni

  data dni

  Para os DNI antigos que non estean dixitalizados, indique a data de expedición.A continuación mostrarase un aviso advertindo de que neste caso debe facilitarse a data de nacemento do contribuínte, tamén en formato dd-mm-aaaa.

  data nacemento dni non dixitalizados

  No caso de que se indique un NIE, o dato que se solicitará será o número de soporte que aparece no seu documento.Pode despregar os enlaces de axuda "Como obter o número de soporte...", nos que se explica como localizar este dato na súa tarxeta de estranxeiro, permiso de residencia ou certificado de cidadán da UE e como consignalo correctamente no formulario de rexistro.Para máis información sobre o número de soporte, tamén pode consultar a axuda "Introduza soporte válido" (Como introducir o número de soporte).

  Se indicase un número de soporte incorrecto pero en formato correcto, solicitarase como dato alternativo a data de nacemento.

  achegar número de soporte

  continuar con número de soporte

  Se se trata dun NIF sen data de validez, do tipo K, L, M, o dato que terá que facilitar será a data de nacemento que consta no seu documento.

  data de nacemento

  A continuación hase de contestar á seguinte cuestión "Declarou vostede a Renda na campaña anterior?".Pulse o botón "Si" ou, "Non" segundo corresponda.

  aviso declarante ou non de Renda 2017

  • Se fai clic en "", porque presentou declaración da Renda para o exercicio 2017, xa sexa nunha declaración individual ou conxunta, habilítase o campo para facilitar o dato da casa 475 da súa declaración de Renda 2017.Recorde que se corresponde coa "Base liquidable xeral sometida a gravame" e non con outra cantidade nin co resultado da declaración.Verifique esa casa na súa copia da declaración ou borrador do ano pasado, no "Documento ingreso ou devolución".Para consignar correctamente o importe, non introduza ningún signo no número enteiro e separe os decimais por unha coma.Xunto a este campo, dispón dun enlace de axuda con máis información sobre como localizar a casa 475. achegar casa 475 de renda 2017
  • Se hac clic en "No", pola súa condición de non declarante do exercicio 2017, solicitaranse as últimas cinco posicións do IBAN dunha conta bancaria da que nos conste que foi titular en 2018.Tamén se solicitará este dato no caso de que o importe da casa 475 da Renda de 2017 sexa 0,00.importe de casa 0, petición ÍAN

  Unha vez introducidos todos os datos solicitados, faga clic en "Obtener Referencia".

  Nunha ventá emerxente mostrarase a referencia de 6 carácteres para xestionar Renda.Anote ou copie esta referencia para poder usala posteriormente.Non obstante, permítese a obtención de ata 10 referencias de Renda ao día e cada unha das referencias recibidas será distinta e revogará automaticamente a xerada anteriormente.

  referencia de Renda

  Teña en conta que se obtivo unha referencia dende a app, ao obter unha nova a través do navegador, revogará a anterior polo que terá que identificarse de novo no dispositivo móbil.Recorde que só será válida a última referencia xerada, xa sexa mediante a app ou dende a páxina.

  Unha vez que obteña a referencia poderá xestionar calquera dos servizos de Renda dispoñibles ou dos que permitan identificación deste modo, como a solicitude dunha certificación tributaria de IRPF Dende o portal de Renda, acceda a "Renta WEB:Servizo trámitación borrador/declaración" para xerar a súa declaración, completala se fose necesario e presentala.Adiantámoslle que para o cálculo e a presentación de declaracións conxuntas será imprescindible a referencia do expediente do cónxuxe ou o seu Cl@ve PIN.

  Escolla o acceso mediante número de referencia e, na seguinte pantalla, indique o seu NIF o NIE coa letra e a referencia.Pulse "Acceder".

  acceso a Renda WEB

  acceso con referencia reno

  A continuación accederá ao seu expediente de Renda 2018, onde no apartado "Servizos Dispoñibles" poderá comprobar os trámites habilitados nese momento para Vd. Haga clic en "Borrador/Declaración (Rende WEB)" para xerar o seu borrador cos datos fiscais dos que dispón a AEAT nese momento, aínda que poderá engadir calquera outro dato que non estea informado.

  Se desexa máis información sobre a xestión da referencia dende a app Axencia Tributaria, pode consultar a axuda "Servizos de Renda na app Agencia Tributaria".

  Ligazóns de interese:

  borrador referencia datos fiscais RENØ
 • casa 475 rende referencia
  Información sobre a casa 475 da declaración de Renda de 2017
 • Información e pasos para obter un certificado electrónico
 • Axuda técnica - Cl@ve