Como obter a referencia do expediente de Renda con casa 505 do exercicio 2018

 • O servizo RENØ permite a obtención da referencia do expediente de Renda de forma inmediata;con ela poderá xestionar e axilizar todos os servizos de Renda, xerar o seu borrador ou confeccionar a declaración a través do servizo Renda WEB e realizar a súa presentación a través de internet, independentemente do resultado desta.

  Dende o portal de Renda, no apartado "Trámties destacados", pulse o enlace "Obteña o seu número de referencia".Tamén pode obter unha referencia válida se cando accede a calquera servizo da Sede que permita a identificación con referencia, elixe ese modo de acceso.

  obteña a súa referencia dende o portal de Renda

  A continuación, mostrámoslle como obter a referencia coa casa 505 de Renda 2018.As referencias obtidas co importe da casa 475 do exercicio 2017 deixaron de ter validez.

  Recordámoslle que a referencia se mostra directamente na pantalla ou na app.

  A continuación, indique o seu DNI ou NIE:

  Introduza DNI ou NIE

  De forma automática, cárgase o seguinte dato que se ha de comunicar:a data de validez do DNI no formato indicado, dd-mm-aaaa, día, mes e ano separados por guións (se non introduce separación, a aplicación engadirá os guións automaticamente).Tamén pode utilizar o calendario dispoñible para seleccionar a data.Se o DNI é permanente (01/01/9999), a data que se solicitará é a de expedición do seu documento.Pode despregar os enlaces de axuda "Como obter a data de...?"nos que se explica como localizar este dato no seu DNI.

  data de validez do dni

  No caso de que se indique un NIE, o dato que se solicitará será o número de soporte que aparece no seu documento.Pode despregar os enlaces de axuda "Como obter o número de soporte...", nos que se explica como localizar este dato na súa tarxeta de estranxeiro, permiso de residencia ou certificado de cidadán da UE e como consignalo correctamente no formulario.Para máis información sobre o número de soporte, tamén pode consultar a axuda "Introduza soporte válido" (Como introducir o número de soporte).

  continuar con número de soporte

  Se se trata dun NIF sen data de validez, do tipo K, L, M, o dato que terá que facilitar será a data de nacemento que consta no seu documento.

  data de nacemento

  Ao pulsar "Continuar" a aplicación ofreceralle diferentes alternativas dependendo o DNI ou NIE indicado, recoñecendo se se encontra rexistrado ou non en Cl@ve para que poida utilizar este sistema de identificación alternativo.Neste caso pulsamos "Obtener Referencia con casa 505" ou "Obtener referencia".No caso de que se encontre inhabilitado para obter a referencia mediante casa, non lle aparecerán estas opcións.

  Yase encontra rexistrado en Cl@ve.Obter referencia con casa

  Non rexistrado en Cl@ve.Obter referencia

  Despois de pulsar para obter a referencia o sistema detecta se o exercicio anterior presentou ou non Renda.

  • Se presentou declaración da Renda para o exercicio 2018, xa sexa nunha declaración individual ou conxunta, habilítase o campo para facilitar o dato da casa 505 da súa declaración de Renda 2018.Recorde que se corresponde coa "Base liquidable xeral sometida a gravame" e non con outra cantidade nin co resultado da declaración.Verifique esa casa na súa copia da declaración ou borrador do ano pasado, no "Documento ingreso ou devolución".Para consignar correctamente o importe, non introduza ningún signo no número enteiro e separe os decimais por unha coma. achegar casa 505 de renda 2018
  • Se non foi declarante de Renda 2018 solicitaranse as últimas cinco posicións do IBAN dunha conta bancaria da que nos conste que foi titular en 2019.Tamén se solicitará este dato no caso de que o importe da casa 505 da Renda de 2018 sexa 0,00.importe de casa 0, petición IBAN

  Unha vez introducidos todos os datos solicitados, faga clic en "Obtener referencia".

  Mostrarase a referencia de 6 carácteres para xestionar Renda.Anote ou copie esta referencia para poder usala posteriormente.Non obstante, permítese a obtención de ata 10 referencias de Renda ao día e cada unha das referencias recibidas será distinta e revogará automaticamente a xerada anteriormente.

  referencia de Renda

  Teña en conta que se obtivo unha referencia dende a app, ao obter unha nova a través do navegador, revogará a anterior polo que terá que identificarse de novo no dispositivo móbil.Recorde que só será válida a última referencia xerada, xa sexa mediante a app ou dende a páxina.

  Unha vez que obteña a referencia poderá xestionar calquera dos servizos de Renda dispoñibles ou dos que permitan identificación deste modo, como a solicitude dunha certificación tributaria de IRPF Dende o portal de Renda, acceda a "Renta WEB:Servizo trámitación borrador/declaración" para xerar a súa declaración, completala se fose necesario e presentala.Adiantámoslle que para o cálculo e a presentación de declaracións conxuntas será imprescindible a referencia do expediente do cónxuxe ou o seu Cl@ve PIN.

  A continuación accederá ao seu expediente de Renda 2018, onde no apartado "Servizos Dispoñibles" poderá comprobar os trámites habilitados nese momento para Vd. Haga clic en "Borrador/Declaración (Rende WEB)" para xerar o seu borrador cos datos fiscais dos que dispón a AEAT nese momento, aínda que poderá engadir calquera outro dato que non estea informado.

  Se desexa máis información sobre a xestión da referencia dende a app Axencia Tributaria, pode consultar a axuda "Servizos de Renda na app Agencia Tributaria".

  Ligazóns de interese:

  borrador referencia datos fiscais RENØ
 • casa 475 rende referencia
  Información sobre a casa 505 da declaración de Renda de 2018
 • Axuda técnica - Cl@ve
 • Información e pasos para obter un certificado electrónico
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda