Presentacións por lotes

 • A Axencia Tributaria ofrece un servizo de presentación por lotes que permite enviar declaracións correspondentes ao mesmo modelo, exercicio e período de forma conxunta e automática.

  Neste caso terá que acceder á Sede Electrónica e á páxina de trámites do procedemento en cuestión. No apartado "Presentación" disporá do ligazón "Presentación por lotes".

  opción en Sede Presentación por lotes

  Requisitos técnicos para a presentación por lotes

  • O navegador totalmente compatible con este trámite é Internet Explorer polo que se utiliza un sistema operativo alternativo a Windows ou outro navegador, lle recomendamos que opte pola presentación individual ou use un PC. A incompatibilidade con navegadores como Google Chrome ou Mozilla Firefox se debe a que o trámite require Xava e estes navegadores están deixando de soportar a tecnoloxía necesaria para os applets de Xava.
  • Ter instalado no navegador un certificado electrónico emitido por unha Entidade certificadora recoñecida pola AEAT e autorizado a realizar a presentación en nome de terceiros.
  • Dispor da última versión de Xava instalada no equipo. No seguinte ligazón pode consultar a axuda para a instalación de Xava en Windows:
  lotes presentar presentación ficheros multideclaración masiva
 • Comprobacións de Xava en Windows
 • Procedemento de presentación por lotes

  Unha vez seleccionado o certificado electrónico, terá que configurar as opcións da presentación por lotes:

  • Comprobe que o certificado co que se identificou é o correcto e marque a recadro "Conforme". Marcar conforme

  • Seleccione o directorio que contén os ficheiros de declaracións. Lle recomendamos que utilice varios ficheiros no directorio en lugar dun ficheiro multideclaración. Teña en conta que os ficheiros deben estar situados nun directorio AEAT que colgue do disco local. Se o resultado das declaracións é un ingreso ten que ter almacenados os NRC nun mesmo ficheiro e poderá seleccionar tamén o directorio. Seleccionar o directorio de ficheiro de declaracións e NRC

  • Pode comprobar e modificar os directorios preestablecidos para a xeración das respostas, o resumo e ficheiros tratados. Para iso pulse sobre o signo + para despregar e ocultar as opcións. directorio de resultados

  • Se o desexa pode marcar a recadro "Envío diferido" para programar o envío das declaracións nunha data e hora concreta. Para o envío diferido debe ter conexión permanente e manter o navegador arrancado.

  • Por último, pulse "Asinar e Enviar" e conclúa o procedemento de sinatura. Recadro envío diferido

  • Finalizado o envío de todas as declaracións se mostrará un resumo do proceso coas declaracións aceptadas e rexeitadas e a lista de todas as respostas. Se selecciona o NIF dos titulares das declaracións enviadas, se mostrarán en pantalla os formularios aceptados con seu Código Seguro de Verificación ou os erros asociados á presentación se foi rexeitada. Tamén pode consultar os PDF das declaracións presentadas e as respostas no directorio C:\AEAT\lotes\aceptadas.

   Resposta presentación por lotes

  Ligazóns de interese:

  lotes presentar presentación ficheros multideclaración masiva
 • Axuda á presentación por lotes