Presentación de declaracións de exercicios anteriores

 • A través da Sede Electrónica da AEAT é posible presentar declaracións de exercicios anteriores ao actual.

  En función do que estableza a normativa de cada modelo, se admitirá a presentación a través de internet dun número determinado de exercicios. Para os máis antigos, cuxa presentación electrónica xa non estea dispoñible, se utilizarán os correspondentes modelo impresos.

  Encontrará a opción de presentación de exercicios anteriores dentro dos trámites de cada modelo.

  Trámite de presentación de exercicios anteriores

  Comprobe en cada caso os exercicios e modalidades dispoñibles, así como os tipos de acceso admitidos: certificado electrónico ou DNI electrónico, Cl@ve PIN, número de referencia ou "Sen identificación".

  Exercicios, opcións e tipos de acceso dispoñibles